Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Fungovanie kláštora nie je možné bez rozdelenia úloh a zodpovednosti medzi jednotlivé sestry.

PREDSTAVENÚ, ktorá je animátorkou spoločenstva, volia všetky sestry po večných sľuboch na volebnej kapitule, ktorej predsedá miestny biskup. Riadna volebná kapitula sa koná raz za tri roky: predstavená sa volí na tri roky a môže byť opakovane zvolená na ďalšie trojročie.

Zástupkyňou a najbližšou pomocníčkou predstavenej je vikárka.

Do kláštornej rady patrí aj sestra sekretárka, ktorá dbá o všetky kláštorné dokumenty. V prípade väčšieho počtu sestier v spoločenstve (nad 13 sestier) sa volia ešte ďalšie dve radkyne. Kláštorná rada nerobí svoje rozhodnutia sama. Vždy spolupracuje s celým spoločenstvom, ktoré sa stretáva na riadnych a mimoriadnych stretnutiach (tzv. kapitulách), kde sa diskutuje a rozhoduje o všetkom, čo sa týka života sestier a smerovania komunity.

Okrem toho sú v kláštore rozdelené aj ďalšie úlohy: za ekonomický a hospodársky rozvoj kláštora je spoluzodpovedná sestra ekonómka; za formáciu noviciek sestra novicmajsterka... Pri plnení niektorých úloh sa vystriedajú takmer všetky sestry v týždennom rytme (starostlivosť o hosťovskú časť, práca v kuchyni...). Okrem toho sa sestry venujú rozličným činnostiam podľa svojich osobných schopností (šitiu liturgických odevov, vyšívaniu, prekladateľskej činnosti, rôznym drobným umeleckým prácam, starostlivosti o záhradu...).

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 294 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI