Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Na svete existuje momentálne 41 komunít, z toho 19 ich je v Európe, 10 v Ázii a Oceánii, 2 na africkom kontinente, 3 v severnej Amerike a 7 v Južnej Amerike.

Sestier je spolu 338, z toho približne 38 je v počiatočnej formácii.

Najmladšou komunitou ( čo sa týka veku) je práve naša komunita v Kežmarku. 

Najnovšie komunity, ktoré vznikli po roku 2015 sú: komunita v meste Korat (Thajsko), v meste Huambo (Angola) a vo Ľvove (Ukrajina).

Najbližšie od nás sa nachádza komunita vo Vranove nad Topľou: 127 km - hodinu a 45 minút autom, potom komunita v Bielsku Bialej (Poľsko): 168 km - tri hodiny autom. Do Ľvova je to okolo 390 km - z Kežmarku šesť- sedem hodín autom.

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 141 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI