Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V dňoch od 15. do 18. februára 2024 sa u nás uskutočnila Pôstna duchovná obnova, ktorú viedol provinciál verbistov P. Marek Vaňuš, SVD. V jednotlivých prednáškach predstavil účastníkom míľniky na Pôstnej ceste - "púšť", "vrch", "chrám" a "noc" - ktoré sú rozvinuté na základe evanjelií prvých pôstnych nedieľ.

V stredu dňa 4. októbra 2023 v deň liturgickej spomienky na sv. Františka z Assisi prijala postulantka Veronika Kišová tmavomodrý habit a týmto začala svoju dvojročnú prípravu na zloženie sľubov v našej reholi.

 Dňa 25. augusta 2023 prebehli v našej komunite voľby predstavenej a rady kláštora na najbližšie tri roky.

V sobotu 13. mája 2023 sme si spolu s našou sestrou Hankou pripomenuli 25-te výročie zloženia sľubov.

Tajomstvami Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania nás bude sprevádzať P. Roman Janáč, CSsR.

Téma: "Otče, odpusť im..." (Lk 23,34)

Pozývame Vás na pôstnu duchovnú obnovu s P. Gabrielom Prievalským, OFM.

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 839 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI