Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V sobotu 13. mája 2023 sme si spolu s našou sestrou Hankou pripomenuli 25-te výročie zloženia sľubov.

Tajomstvami Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania nás bude sprevádzať P. Roman Janáč, CSsR.

Téma: "Otče, odpusť im..." (Lk 23,34)

Pozývame Vás na pôstnu duchovnú obnovu s P. Gabrielom Prievalským, OFM.

Po dvoch rokoch pandémie koronavírusu sme mali opäť možnosť prežiť v našom kláštore adventnú duchovnú obnovu, ktorú viedol verbista P. Ján Kušnír.

Prvé zhromaždenie Federácie bl. Márie Celesty Crosarosa sa uskutočnilo 23. až 31. októbra 2022 v  Scale, v kolíske dvoch rehoľných inštitútov - redemptoristov a redemptoristiek.

„Charizmy zakladateľov a zakladateliek, ktoré sa zrodili z Ducha Svätého pre dobro všetkých, musia byť opäť umiestnené v centre Cirkvi, otvorenej spoločenstvu a účasti celého Božieho ľudu“ (Znovu začať u Krista, 31).

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 328 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI