Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (Ordo Sanctissimi Redemptoris – OSsR) známa ako rehoľa redemptoristiek, vznikla 13. mája 1731 - v malebnom mestečku – v Scale. Bol to deň, v ktorom Cirkev slávila slávnosť Zoslania Ducha Svätého.
 
Zakladateľkou rehole je blahoslavená Mária Celesta Crostarosa, ktorá v jubilejnom roku 1725 vyhlásenom pápežom Benediktom XII., dostala od Boha zjavenie regúl nového inštitútu, ktorý by mal pripomínať svetu nekonečnú lásku Boha ku každému človeku. V júli toho istého roku boli reguly predstavené skupine neapolských teológov, ktorí ju aprobovali.
 
Z poverenia miestneho biskupa do podrobnejšieho rozpoznania tohto diela bol menovaný o. Alfonz de Liguori (neskorší zakladateľ redemptoristov), ktorý po preskúmaní záležitosti potvrdil, že je to Božie dielo. Kláštorná kapitula schválila prijatie nových regúl a so súhlasom biskupa sestry prijali novú regulu na sviatok Zoslania Ducha Svätého v roku 1731. O niekoľko dní neskôr - 6. augusta 1731 - si všetky sestry obliekajú nový tmavočervený habit, ktorý má pripomínať hlavné poslanie redemptoristky.
 
V roku 1733 duchovný vodca matky Celesty, biskup Falcoia, vykonal v regulách veľké zmeny, tak že stratili svoj prvotný význam. Matka Celesta, ktorá sa riadila hlasom svedomia a postavila sa proti tomu, musela opustiť kláštor v Scale. Po päťročnom hľadaní a pôsobení v inom kláštore zakladá v roku 1738 vo Foggii spoločenstvo, ktoré žije jej prvotnou regulou.
 
8. júna 1750 pápež Benedikt XIV. schválil novú regulu rehole a jej oficiálny názov - Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa. Postupne sa naša rehoľa rozšírila do iných krajín Európy a neskôr do celého sveta.
 
Prvé Slovenky vstúpili do poľského kláštora v Bielsku-Bialej v roku 1993. Spolu s ich príchodom sa zrodila nádej na budúce vytvorenie rehoľných domov aj na Slovensku. Grécko-katolícke spoločenstvo začalo svoje pôsobenie na Slovensku v roku 2001. Dnes tieto sestry žijú v kláštore vo Vranove nad Topľou. Druhá skupinka sestier rímsko katolíckeho obradu prišla do Kežmarku v roku 2005.

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 200 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI