Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

 

Pri príležitosti Dňa zasväteného života, nech aj v Tvojom srdci zahorí túžba ísť za Ježišom...

 

Prezentácia o živote blahoslavenej Márie Celesty Crostarosy a o vzniku našej rehole

 

Prežívanie tajomstva "Ježišovej hodiny" z pohľadu blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa nám približuje sr. Eva Hanušová.

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 353 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI