Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Povolanie sa spája s jednoduchou skutočnosťou existencie: žijem, lebo Boh ma chce a miluje ma.

Povolanie je Stvoriteľov plán lásky, akoby sen, ktorý leží Bohu na srdci.

Každý človek je „povolaný“ do života a ako vstupuje do života, prináša a nachádza v sebe obraz Toho, ktorý ho povolal.

Povolanie je Boží návrh konať podľa toho obrazu a je jedinečné, jediné  a neopakovateľné.

Každé stvorenie vyjavuje a je povolané vyjadriť zvláštny aspekt Božieho zámeru. Tu nachádza svoju identitu, slobodu a originalitu.

Keďže každý človek bez výnimky - teda aj ty si originálnym Božím darom,  je veľmi dôležité,  aby si vedel/la spoznať Boží plán so svojím životom...

Už si  o tom rozmýšľal/la?

Božia láska má dynamiku výzvy, volania do života.

Boh ťa miluje, chce ťa, stará sa o teba. Miloval ťa  a poznal skôr, než ťa utvoril v materskom lone (porov. Jer 1, 5; Iz 49, 1.5).

Jednoduchá skutočnosť, že si tu, by ťa mala napĺňať úžasom a nesmiernou vďačnosťou. Ak život je dar, tak potom je sám osebe aj povolaním milovať.

Je prijatým darom, ktorý sa má stať darovaným dobrom.

„Boh vložil do človeka schopnosť a úlohu milovať,

preto je láska hlavným a prirodzeným povolaním každého človeka“. (sv. Ján Pavol II.)

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 642 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI