Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
 
 Rehoľné sľuby
2012-2014
 
 
 
Reportáž STV
Návštevy 
 
 
 
Duchovné
príhovory
 
 
 
Tajomstvá
kláštorného
života 
 

 Sestra Mária

"Môj Bože, sprav vo svojej dobrote, aby ťa moja duša nikdy nestratila z očí!" (Bl. M.Celesta Crostarosa)

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 27 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI