Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Rozmýšľaš o povolaní k zasvätenému spôsobu života, cítiš vo svojom srdci volanie Boha, ale váhaš a bojíš sa urobiť ten krok z rôznych dôvodov??? Chcem Ti spolu s Ježišom povedať: „NEBOJ SA!“

„Kontemplatívny kláštor? To nie je pre mňa, veď čo by som tam celý deň robila?“ To bola moja reakcia s riadnou dávkou nevedomosti o takomto živote v čase hľadania „svojho“ miesta. Dnes mnohí iba tušia, ako to vyzerá v našom kontemplatívnom klauzúrnom kláštore. Predstava na smrť vážnej mníšky s otlakmi na kolenách a očami vyvrátenými k nebu, uväznenej za múrmi, je riadna karikatúra!

Tak ako každé povolanie je nepochopiteľným tajomstvom Božej lásky a Božieho tajomného výberu, tak je to i v mojom prípade :)

Každý ľudský život a teda aj cesta povolania je originálna a neopakovateľná. Myslím si, že prvým predpokladom u každého musí byť otvorenosť srdca a túžba plniť Božiu vôľu vo svojom živote. 

Moje povolanie do rehoľného života bol niekoľkoročný proces. Boli v ňom výrazné momenty, kedy som cítila, že Boh priamo hovorí k môjmu srdcu a priťahuje ho k sebe svojou neopísateľnou príťažlivosťou. Tieto vnútorné pohnutia či dialógy sú tajomstvom, ktoré ani dvaja zaľúbení nechcú nikomu vyzradiť, lebo ich hĺbka by sa v slovách stratila.

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 683 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI