logo

Naše akcie

JEŽIŠ M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

Kláštor Ježiša Krista Vykupiteľa sveta patrí do kontemplatívno-klauzúrnej Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorú hovorovo nazývame sestry redemptoristky.

Naše historické korene a poslanie nás spájajú s mužskou Kongregáciou Najsvätejšieho Vykupiteľa, známou pod názvom redemptoristi.

V kežmarskom kláštore redemptoristiek, ktorý bol založený v roku 2005, žije desať sestier Sloveniek: z toho osem sestier zložilo už večné sľuby a dve sestry dočasné sľuby na tri roky.

Zakladajúcim kláštorom bol poľský kláštor redemptoristiek v Bielsku-Białej, kde sa pre rehoľný život formovalo prvých sedem slovenských sestier. Ďalšie tri sestry vstúpili už do kežmarského kláštora, kde absolvovali aj svoju počiatočnú formáciu. Na založení kláštora má významný podiel írske spoločenstvo redemptoristiek, ktoré celý projekt výstavby kláštora v Kežmarku financovalo z prostriedkov získaných z predaja svojho starého kláštora v Dubline.  

Náš jedinečný, tmavočervený habit  má symbolický význam: je to farba krvi, ktorú Vykupiteľ vylial pre záchranu každého človeka. Teda aj takto symbolicky svedčíme o nesmiernej veľkosti Božej lásky k nám, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. Nie je to idea zakladateľky Márie Celesty Crostarosy, ale samotného Pána, ktorý jej v mystickom videní z roku 1725 zjavil nielen symboliku rehoľného rúcha, ale aj pravidlá (spísané v tzv. prvotných regulách), ktoré redemptoristky odlišujú od iných rehoľných inštitútov.

Vychádzame z mníšskej tradície striedania rytmu modlitby a práce, ktorá je adaptovaná na podmienky našej doby, ktorá nezabúda ani na čas určený na odpočinok, štúdium a rozvoj osobných záujmov sestier. Necharakterizuje nás prísny kajúci život, ale úprimná jednoduchosť, pravá láska a vyžarujúca radosť plná úsmevu. Klauzúrou si nezabezpečujeme oddelenie od sveta, ale prostredníctvom nej vytvárame priestor, kde môžu všetci návštevníci a hostia vstúpiť do duchovnej reality, ktorá je niekedy v každodennom zhone akoby zahmlená.

hanka

Sestra Hanka

Človek nemôže žiť bez lásky a ja som človek, a tak žijem v prítomnosti lásky. Zotrvávam v nej a osvojujem si ju v tichu kláštorného života.

Adresa

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234