Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Múdrosť je najdôležitejšia vec v živote. Ľúb ju, ona ťa ochráni." (Múd 4, 6b-7)

sr. Eva Hanušová

predstavená 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.“ (Ž 25, 4- 5)

 

sr. Ľudmila Senderáková

vikárka

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

“Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil, naveky ťa chcem velebiť.” (Ž 30, 2a;3;4.13b)

sr.Zuzana Liščáková

 sekretárka

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa však málo odpúšťa, málo miluje." (Lk 7,47)

 

sr. Martina Ledecká

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Boh je láska." (1Jn 4,16)

sr. Anna Selveková

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

“Ostaňte v mojej láske” (Jn 15,9b)


sr. Monika Romaňáková

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa."  (Gal 2, 20)

 

sr. Lenka Šáleková

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Pi vodu z vlastnej studne, vodu prýštiacu z tvojej studienky!" (Prís 5,15) 

sr. Lucia Česáková

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

„Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!“ (Jn 15,9)

 

sr. Mária Volková

 

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"Nie preto, žeby ste boli početnejší ako ostatné národy, prilipol k vám Pán a vyvolil si vás, veď ste najmenší zo všetkých národov, ale preto, že vás mal rád..." (Dt 7,7)

„Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.“ (Iz 46, 4)

 

sr. Mária Vrabčeková

 

 

obľúbený citát zo Svätého Písma:

"...kam ty pôjdeš, pôjdem i ja, kde ty budeš bývať, budem bývať i ja, tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom."

(Rút 1,16) 

sr. Veronika Kišová

novicka

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 519 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI