Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

 

Denne do našich uší, prúdi veľmi veľa slov, takže to často prekročí našu kapacitu prijať ich. Nemôžeme sa však zrieknuť Ježišovho slova, toho jediného slova večného života, ktoré nutne potrebujeme každý deň. Nikdy neľutujme venovať čas modlitbe a čítaniu Svätého písma, lebo ono má byť prijaté nie ako ľudské slovo – ale aké naozaj je – ako Božie slovo – slovo, v ktorom k nám Boh hovorí všetko a dáva nám všetko – celé svoje srdce!

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 105 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI