Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

História rehole sa však odchodom Márie Celesty do večnosti neskončila, ale uberala sa po nepredvídaných cestách. Medzičasom, v roku 1762, bol Alfonz de Liguori menovaný za biskupa horskej chudobnej diecézy Sant’ Agata dei Goti. Práve on požiadal mníšky zo Scaly, aby v jeho sídelnom meste založili svoj kontemplatívny kláštor, čo sa stalo roku 1766.

Počas prvých dlhých sto rokov svojej existencie redemptoristky územie Talianska neopustili. Svätý Klement Hofbauer si želal založiť kláštory redemptoristiek aj v krajinách na druhej strane Alpského horského masívu, ale slobodomurárske prenasledovanie mu to znemožnilo. Boh však tento zámer požehnal a toto špecifické poslanie zveril redemptoristickému pátrovi Passeratovi. On spolu so skupinou nábožných žien z Viedne, ktoré duchovne viedol, otvoril cestu zakladaniu kláštorov redemptoristiek v Európe.

Tieto ženy, medzi ktorými boli zakladateľky viedenského kláštora, Eugénia Dijonová a vojvodkyňa z Welsersheimbu, poháňala túžba viesť kontemplatívny život redemptoristiek, a tak prekonali prekážky, ktoré mali v tej dobe podobu jozefinizmu, a v novembri 1830, teda presne po sto rokoch od vzniku rehole sa im podarilo založiť prvý kláštor za Alpami (vo Viedni). Vtedajšia politická atmosféra v Rakúsku a v Neapolskom kráľovstve, poznačená jozefinizmom a regalizmom, nepriala zakladaniu nových kláštorov, a preto sa snahy o rozvoj rehole zamerali na Belgicko a Holandsko, kde boli prvé kláštory založené v rokoch 1841 (v Brugge) a 1848 (vo Wittem). Bol tu hojný počet povolaní, čo umožnilo zakladať ďalšie kláštory (v Bruseli, Velpe, Louvaine, Sambeeku), ba aj v iných častiach Európy (v Írsku – Dublin 1859, Francúzsku – St-Amand 1875, Anglicku – 1897, v Španielsku - 1904).

V 20. storočí redemptoristky prišli aj na iné kontinenty: v roku 1905 do Kanady (St-Anne de Beuapré), v roku 1921 do Brazílie (Vassouras)... Ale to sú už bližšie dejiny.

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 139 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI