Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
 • 8:30 ranné chvály
 • 9:00 sv. omša
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 18:00 vešpery (od 17:30 adorácia)
 • 20:30 kompletórium 

 

 

PONDELOK a STREDA

 • 7:00 ranné chvály (od 6:30 meditácia)
 • 8:20 modlitba predpoludním
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 14:20 modlitba popoludní
 • 17:30 sv. omša s vešperami
 • 20:30 kompletórium (od 20:00 adorácia)

 

UTOROK a ŠTVRTOK

 • 7:00 sv. omša s rannými chválami (od 6:20 meditácia)
 • 8:50 modlitba predpoludním
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 14:20 modlitba popoludní
 • 18:00 vešpery (od 17:30 adorácia)
 • 20:30 kompletórium 

 

PIATOK

 • 7:00 ranné chvály (od 6:30 meditácia)
 • 8:20 modlitba predpoludním
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 14:20 modlitba popoludní
 • 15:00 vešpery (od 14:30 adorácia)
 • 17:30 sv. omša 
 • 20:30 kompletórium 

 

SOBOTA

 • 8:00 sv. omša s rannými chválami (od 7:20 meditácia)
 • 9:30 modlitba predpoludním
 • 12:30 posvätné čítanie
 • 14:20 modlitba popoludní
 • 18:00 vešpery (od 17:30 adorácia)
 • 20:30 kompletórium 

 

Slávenie liturgie, vďaka našej hlbokej viere a nábožnosti, ako aj vďaka jej slávnostnému charakteru má svedčiť o Pánovej svätosti a zároveň o jeho láskyplnej prítomnosti medzi nami. Takéto slávenie má prispieť k tomu, aby veriaci okúsili chuť modlitby. (K 40)

Vo vedomí našej solidarity s miestnou cirkvou a presvedčené o svedectve, k vydávaniu ktorého sme povolané, budeme sa snažiť duchovne podporovať ľudí, ktorí prichádzajú do nášho kostola. Zostávajúc verné vlastnej spiritualite, budeme ich vovádzať do rôznych spôsobov modlitby a duchovného života, ako aj do spôsobov prehlbovania viery, ktoré zodpovedajú potrebám a túžbam súčasného sveta. Preto každý kláštor umožní veriacim čo najlepšiu účasť na liturgických sláveniach, so zachovaním klauzúry a právnych predpisov. (S 034)

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 518 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI