Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 
 

Stretnutie Priateľov bl. Márie Celesty Crostarosy

Bl_M_Celesta_Crostarosa
Kategória:
pozvánky -priatelia MCC
Dátum:
2019-11-09 15:00 - 18:30

Pozývame Vás na

 

STRETNUTIE "PRIATEĽOV BL. MÁRIE CELESTY CROSTAROSY"

 

v sobotu 9. novembra 2019

 

Téma: Bl. Mária Celesta – žena blahoslavenstiev

Na našom novembrovom stretnutí priateľov bl. Márie Celesty sa chceme ponoriť do Ježišovej reči na vrchu a konkrétne do blahoslavenstiev. Prečo? Aj preto, že blahoslavenstvá sú Ježišovým životným štýlom, sú životom nového srdca. Ježiš v nich vyhlasuje ako žije a čo nám dáva ako dar. Ukazuje nám v nich krásu svojej tváre a tiež ukazuje pravú Otcovu tvár a  takto zjavuje pravdu o našom bytí!

Pápež Benedikt povedal, že blahoslavenstvá sú presadením Ježišovho kríža a zmŕtvychvstania do existencie jeho učeníka. Ak čo len trocha poznáme bl. Matku Celestu, môžeme o nej právom povedať, že stala sa „ženou blahoslavenstiev“, otvorila sa na Ježišov život v nej, dovolila aby sa v nej uskutočnilo to „presadenie“.

Vo svojich dôverných stretnutiach s Ježišom často počula, ako jej hovorí: „Chcem žiť v tebe život spravodlivých, svoj božský život. Odrážam sa v tebe, ktorá si mojou podobou.“

Toto je kľúč k svätosti Márie Celesty: dovolila Ježišovi aby on v nej žil. Otvorila dvere a Ježiš vstúpil a obdaroval ju svojou chudobou ducha, svojou čistotou, miernosťou, pokojom...

 

PROGRAM STRETNUTIA: 

15.00  Korunka Božieho milosrdenstva

15.15  Prednáška

17.00  Krížová cesta

          Adorácia s prosebnou modlitbou na príhovor bl. Márie Celesty

          Vešpery

 

Nech stretnutie s bl. Máriou Celestou Crostarosa vám pomôže preniknúť hlbšie do spirituality, ktorá môže byť aj Vašou cestou duchovného života.

 
 

Všetky termíny:

  • 2019-11-09 15:00 - 18:30

Powered by iCagenda

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 26 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI