Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Vypočujte si kázne P. Gabriela Prievalského, OFM, ktoré odzneli počas svätých omší v rámci Pôstnej duchovnej obnovy, ktorá sa koná v našom kláštore od štvrtku 23. februára do nedele 26. februára 2023.

ŠTVRTOK: 

PIATOK: 

SOBOTA: 

NEDEĽA: 

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 260 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI