Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

 „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19).

Duša moja, rozjímaj o podobnosti Matky lásky a jej božského Syna. Boli si celkom podobní v čistote, v pokore a v dokonalom zjednotení sa s Božou vôľou. Mária bola ako čaša z najrýdzejšieho zlata Božej lásky. V jej živote nebola chvíľka, hodina, ba ani jediný úder srdca, ktorý by nebol od Boha, pre Boha a v Bohu. Boh ti ju dal ako matku, učiteľku, vzor a príklad, aby si sa od nej naučila kráčať po ceste kresťanskej dokonalosti. Prečo sa k nej teda neutiekaš a neprosíš ju, aby ti od svojho Syna, tvojho Pána, vyprosila to, po čom túžiš a čo potrebuješ pre dušu aj pre telo?

Moja najsladšia Pani a Matka, chcem byť spojená s tebou a milovať môjho Boha tvojím najčistejším srdcom. Spájam svoju lásku a svoje chladné srdce s tvojou najčistejšou a neprestajnou túžbou po láske, ktorou si milovala Ježiša, svojho Syna a môjho Pána. Spájam ich s tvojimi nepoškvrnenými a čistými myšlienkami, skrze ktoré si žila v ustavičnom spojení s Bohom. Zriekam sa všetkých svojich skutkov, myšlienok a slov, svojich nezriadených vášní a všetko skladám k tvojim najsvätejším nohám, aby som na tvoj príhovor začala nový život naplnený láskou a čistotou.

(Bl. M. Celesta Crostarosa: Meditácie na Advent a Vianoce, 37/II.)

Obrázok: Freska Bohorodičky z katedrály v Amalfi zo 14. storočia.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 183 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI