Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Začiatkom septembra sme mali tú česť privítať laických misionárov Josého a Teresu z Portugalska, ktorí v rámci projektu návštev komunít redemptoristov po celom svete navštívili aj náš kláštor. O svojej skúsenosti a dojmoch z návštev komunít redemptoristiek v Dubline, Ľvove, Vranove nad Topľou a u nás v Kežmarku sa podelili vo svojom blogu CSsR Around the World.

***

V ostatných mesiacoch sme zažili zvláštnu milosť a privilégium: možnosť stretnúť sa a žiť s našimi sestrami redemptoristkami – hoci len na chvíľu. V úplne všetkých domoch, ktoré sme navštívili, sme zakúsili prijatie s láskou a radosťou. A niekedy tomu tak bolo hneď od prvej minúty; skôr, než vedeli, či sme alebo nie sme rodina. V umení prijatia je skrytá múdrosť a tieto sestry sú toho dôkazom.

Vždy sa usmievajú. Aj napriek jazykovej bariére úsmev ostáva. Vždy majú prestretý stôl. Šálka kávy a kúsok koláča na osladenie rozhovoru, ktorý sa rozbaľuje nesilene a bez náhlenia sa. Predstavujeme sa a spoznávame obyčajných príbuzných z tejto rodiny, ktorá je omnoho väčšia ako my.

 

Boli sme v komunitách hovoriacich anglicky, slovensky a ukrajinsky, grécko-katolíckeho a rímsko-katolíckeho obradu. Vo veľkých kláštoroch a v malých domoch. Vo všetkých sme videli bratského ducha komunity. Bez výnimky. Videli sme bratský a komunitný rytmus. Bez výnimky. Žiadne z týchto spoločenstiev nemôže byť označené za dokonalé – vieme, že existuje len jedno Dokonalé Spoločenstvo – ale skrze radostnú spoločenskosť nám ukázali ochotu pestovať komunitný život a starať sa oň. Ako hovoria sestry v Kežmarku na Slovensku: „Nechceme vytvárať komunitu rehoľníčok – individualistiek, ale skutočnú evanjeliovú komunitu, ktorá skutkami lásky a radosti svedčí o prítomnosti živého Boha.“

A my sme toho svedkami. My aj ostatní, ktorí so sestrami zdieľajú život, či už pri slávnostiach alebo v plodnom tichu v ich domoch, to môžeme potvrdiť.

Ich intímna blízkosť s Bohom Ježiša Krista je zjavná. Radosť je jednou z charakteristických čŕt. Modlitba môže byť ďalšou. „Pozrite, ako sa milujú“ je tu transformované a stelesnené: „Pozrite, ako sa spolu modlia“. Je tu túžba robiť to dobre, využívajúc dary dané pre službu, ako spev či hranie na hudobnom nástroji. Ale nadovšetko vystupuje starostlivosť o to, aby bol rytmus modlitby skutočne darom a chválou nášmu Bohu.

Žalmy nám hovoria, že celé stvorenstvo chváli Pána. Naše sestry sú tejto kontinuálnej aktivity stvorenstva účastné a robia to nádherne. Ako ten, ktorý miluje a svojmu milovanému ponúka to najlepšie, čo má. V umení modlitby sme učňami a vnímame, že celá redemptoristická rodina, nasledujúc ich príklad, sa môže naučiť veľa.

Dobrá správa: môžeme z tohto čerpať! Môžeme sa učiť od tých, ktoré žijú blízko Božích úst!

Zé ku Teresa

LMMHR

PREKLAD: Barbora Polomská

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 774 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI