Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

"Pozerá na nás s láskou." 

Aj tak by sa dalo aplikovať slovo evanjelia o stretnutí Ježiša s bohatým mládencom na našu každodennosť. 

V dňoch od 14. do 18. augusta 2019 sa u nás stretli dievčatá, ktoré túžili v tichu a vnútornom nazeraní nanovo upriamiť svoj zrak na Ježiša a v jeho milujúcom pohľade rozpoznať úžasný plán života, ktorý má pre každú jednu zvlášť. Do hĺbky tajomstva Božieho Slova ich vovádzala sr. Ľudmila Senderáková. 

V sobotu večer bol priestor pre rôzne otázky a rozhovory so všetkými sestrami z komunity.

Veríme, že čas, ktorý u nás dievčatá prežili, im pomôže v ďalšom rozlišovaní, hľadaní, ale aj upevnení povolania, ku ktorému ich dobrý Boh volá.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 409 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI