Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

"Pozerá na nás s láskou." 

Aj tak by sa dalo aplikovať slovo evanjelia o stretnutí Ježiša s bohatým mládencom na našu každodennosť. 

V dňoch od 14. do 18. augusta 2019 sa u nás stretli dievčatá, ktoré túžili v tichu a vnútornom nazeraní nanovo upriamiť svoj zrak na Ježiša a v jeho milujúcom pohľade rozpoznať úžasný plán života, ktorý má pre každú jednu zvlášť. Do hĺbky tajomstva Božieho Slova ich vovádzala sr. Ľudmila Senderáková. 

V sobotu večer bol priestor pre rôzne otázky a rozhovory so všetkými sestrami z komunity.

Veríme, že čas, ktorý u nás dievčatá prežili, im pomôže v ďalšom rozlišovaní, hľadaní, ale aj upevnení povolania, ku ktorému ich dobrý Boh volá.

 

 Sestra Mária

"Len to, čo milujeme, môže byť zachránené." (pp. František)

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 51 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI