Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V dňoch 25. - 28. júla 2019 sa konala duchovná obnova pre manželov pod vedením laickej misionárky Glorie Gray, venovaná téme: Božie prisľúbenia v našom živote.

Bol to už 5. ročník formácie, ktorou u nás prechádzajú manželské páry a jednotlivci. Prostredníctvom prednášok a modlitieb sme si nanovo uvedomili, že sme nositeľmi Božieho obrazu na tomto svete, a obnovili sme si vieru v Boha, ktorý nám vo svojom slove dáva prisľúbenia, do plnosti ktorých sme v nádeji vstúpili.

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 218 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI