Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V tretiu júlovú nedeľu, ktorú celá redemptoristická rodina slávi ako svoj titulárny sviatok Najsvätejšieho Vykupiteľa, sme mali v našom kláštornom kostole odpustovú slávnosť. Svätú omšu celebroval P. Peter Slobodník, CSsR.

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli opäť, po niekoľkých rokoch, pozvať našich rodičov a najbližších príbuzných na spoločné víkendové stretnutie. Takto mali naše rodiny príležitosť navzájom sa bližšie spoznať v príjemnej, radostnej atmosfére a prehĺbiť puto, ktoré nás spája ako jednu rehoľnú rodinu.

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 277 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI