Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Tohtoročné Veľkonočné trojdnie, počas ktorého sa nám prihováral vdp. Lukáš Fejerčák, rodák z Kežmarku, sa nieslo v duchu slov: "Aby boli s ním" (Mk 3,14).

Už v úvodnom príhovore pred večernou svätou omšou na Zelený štvrtok sme spolu s mladými, ktorí pricestovali do nášho kláštora z rôznych častí Slovenska, zachytili túto výzvu. Ďalšie chvíle spojené s prežívaním tajomstiev Ježišovho utrpenia a smrti sa spájali s tichom a hlbokou vnútornou sústredenosťou, ktoré v prežívaní vigílie Kristovho zmŕtvychvstania vyústilo do radosti a vďaky za milosť nového života v každom jednom z nás. 

Jednou z radostí bola aj prítomnosť dvoch snúbeneckých párov, ktorým v nedeľu dopoludnia vdp. Lukáš udelil osobitné požehnanie.  

 Ježiš bl. M. Celeste

Nachádzam v tebe zaľúbenie, keď vidím, že chceš byť závislá iba na mojej dobrote.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 507 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI