Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Tohtoročné Veľkonočné trojdnie, počas ktorého sa nám prihováral vdp. Lukáš Fejerčák, rodák z Kežmarku, sa nieslo v duchu slov: "Aby boli s ním" (Mk 3,14).

Už v úvodnom príhovore pred večernou svätou omšou na Zelený štvrtok sme spolu s mladými, ktorí pricestovali do nášho kláštora z rôznych častí Slovenska, zachytili túto výzvu. Ďalšie chvíle spojené s prežívaním tajomstiev Ježišovho utrpenia a smrti sa spájali s tichom a hlbokou vnútornou sústredenosťou, ktoré v prežívaní vigílie Kristovho zmŕtvychvstania vyústilo do radosti a vďaky za milosť nového života v každom jednom z nás. 

Jednou z radostí bola aj prítomnosť dvoch snúbeneckých párov, ktorým v nedeľu dopoludnia vdp. Lukáš udelil osobitné požehnanie.  

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 229 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI