Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

Ježiš sa prihovára aj Tebe:

„Čím menej mi veríš a dúfaš vo mňa, tým menej si pripravená prijať moje dary a milosrdenstvo. Bez týchto dvoch teologálnych čností – viery a nádeje – nie si schopná prijať hojnosť Božích milostí a nemôže sa v tebe zrodiť dokonalá láska.“

 

Spolu s bl. Máriou Celestou sa modli:

„Moje jediné Dobro, úpenlivo ťa prosím, udeľ mi milosť, ktorá mi pomôže vytrvať verne s tebou. Ježišu, ty si priateľ chudobných, obhajca hriešnikov, svetlo tých, čo sú vo tme, a sila slabých! Vravíš, že si prišiel na svet kvôli ovciam strateným z domu Izraela. Môj večný Pastier, ty si dal život za spásu svojich milovaných ovečiek! Ako kruto zraňujem tvoju lásku, keď blúdim po cestách nedôvery a svojej zaslepenej nevedomosti. Chcem ti vždy dôverovať! Vo svojich pádoch, vo svojej úbohosti a vo svojich slabostiach chcem stále dúfať v teba, utiekať sa k tebe a spoliehať sa na teba. Láska moja, svojou všemohúcou silou vlož do môjho srdca slová života: „Poď za mnou“ a budem spasená.“

 

https://www.youtube.com/watch?v=505CrV4U664

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 546 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI