Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

„Keď bol Ježiš pokrstený,... v tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha. A z neba zaznel hlas: ,Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie‘“ (Mt 3, 16 – 17).

 

„Keď nadišiel určený čas, Pán sa zjavil svetu a začal plniť svoje poslanie, ktoré mu určil Otec. S bosými nohami a odkrytou hlavou sa vydáva hľadať ovce, ktoré sa stratili z domu Izraela. Opúšťa svoj nazaretský domov a jeho útulné pohodlie a zabúdajúc na seba samého, žije ako chudobný pútnik. Prechádza cez judejské mestá, pričom odpočíva pod šírym nebom a na holej zemi. V nočných hodinách vystupuje na vrch modliť sa, neberúc ohľad na premeny počasia, chlad alebo horúčavu. Nemá dom ani strechu, pod ktorú by sa uchýlil, a znáša hlad a smäd. Takto z lásky k tebe zabúda na seba samého. Spaľujú ho plamene Božej lásky a jeho srdce stravuje horlivosť a túžba po spáse duší. Tieto prudko šľahajúce plamene Božej lásky ukrýva a zadržiava vo svojom Božskom Srdci až do chvíle, ktorú určila Božia vôľa. Vtedy z jeho úst vytrysknú ako rozvodnená rieka slová evanjelia, ktoré boli dovtedy ukryté v mori jeho božstva. Zrazu začínajú prudko prýštiť z jeho Božského Srdca a odhaľujú nám nebeské poklady.“

 

Zamysli sa, ako odpovedáš na Božiu lásku:

„Čo preň robíš? Si príliš slabá a prehnane sa bojíš o svoje telo, vyhľadávaš pohodlie a rýchlo sa sťažuješ, ak ti niečo chýba. Nepestuješ umŕtvenie a nepáči sa ti to, čo nelahodí tvojim zmyslom. Si pripútaná k svojmu pohodliu. Ale odteraz - meraj svoj život a svoje skutky mierou Ježiša Krista. Snaž sa ho napodobňovať a odpovedať na jeho božskú lásku.“

                                               

https://www.youtube.com/watch?v=7Hc9vZXz_Yg&list=PLsa1WtAsxlPWOmMaFCsF0G83ntCh2JDJl

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 734 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI