Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Započúvaj sa slov Ježiša, ktorými sa prihovoril našej zakladateľke bl. Márii Celeste a dnes ich hovorí aj Tebe:

„Všetkým svojim stvoreniam som daroval najväčší zo všetkých darov – dal som im seba samého vo vtelení a v Eucharistii. Bez rozdielu vchádzam do svätokrádežných sŕdc, ako aj do milujúcich duší, lebo túžim rodiť dobro v každom srdci a dať sa všetkým, hoci pri tom znášam tisíce urážok od nevďačníkov. Nemôžem konať inak, lebo moja dobrota je nekonečná. Moje stvorenia sú zaslepené svojou nevedomosťou a z nedostatku lásky ku mne usudzujú, že niekomu nadŕžam.“

 

Zahĺb sa do vyznania lásky Ježišovi slovami bl. Márie Celesty:

„Môj Pane a Otče, svojou láskou stravuješ moje vnútro. Som ako človek, ktorý prežíva bolestnú agóniu a trpí strašnými mukami. Musím totiž pomáhať pri vonkajších činnostiach, ktoré sú pre mňa ustavičným umieraním a ktoré násilne nútia moje srdce, ktoré, ako sa zdá, nedokáže robiť nič iné, len hľadieť na teba a milovať ťa. Musím sa však venovať pominuteľným, ľudským a pozemským záležitostiam a plniť si bežné povinnosti svojho stavu. Na druhej strane sa mi zdá, že nemôžem ďalej žiť týmto biednym pozemským životom. Zároveň sa však teším, že všetko pochádza z tvojho riadenie, môj jediný Milovaný.“

 

Prijmi Ježišove slová útechy a povzbudenia:                                                                     

 „Moja milovaná, keď sa s tebou spájam vo svätom prijímaní, ty sa vtedy skutočne premieňaš vo mňa. Toto spojenie má nekonečné dôsledky, ktoré nedokážeš úplne pochopiť. Dcéra, keď som bol na svete, už len samotný dotyk mojich šiat uzdravoval chorých. Hriešnici, ktorí na mňa upreli jediný pokorný pohľad, získavali odpustenie vín a trestov za svoje hriechy.“

 

Umĺkni teraz a pýtaj sa spolu s bl. Máriou Celestou:

„Srdce moje, povedz mi, čo môžem urobiť, v čom by si našiel zaľúbenie a čo by pomohlo dušiam, tvojim a mojim milovaným nevestám?“

 

Zotrvaj v tichu...   počúvaj...   čakaj na odpoveď, ktorú má pre Teba pripravenú Ježiš...

 

https://www.youtube.com/watch?v=UGeW38N822g

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 580 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI