Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

A k tomuto vzťahu so živým Bohom sme volaní každý deň.

Môžeme povedať, že povolanie je nikdy nekončiacou sa záležitosťou, lebo Boh neustále volá a čaká na našu odpoveď.

Celý náš život je volaním a  neustálou odpoveďou, komunikáciou s Bohom. 

Treba nám nastaviť „uši srdca“, aby sme počuli ako nás dennodenne volá, ako sa nám dnes chce podarovať.

To, čo ti on ponúka je niečo, čo si ani nevieš predstaviť. Možno máš pocit, že povolaním niečo strácaš, cítiš sa ochudobneným/nou o krásne a dobré veci.

Je pravdou, že ide aj o stratu, ale to sa nedá ani porovnať s tým, čo získaš!

Veľmi dobre to vyjadril aj Svätý Otec Benedikt XVI, vo svojom inauguračnom príhovore na začiatku svojej pastierskej služby:

„Kto nechá vstúpiť Krista, nestráca nič, absolútne nič z toho, čo robí život slobodným, krásnym a veľkým. Nie! Len v tomto priateľstve sa dokorán otvárajú brány života. Len v tomto priateľstve sa skutočne otvárajú veľké možnosti ľudského života... Drahí mladí: nebojte sa Krista! On vám nič neberie, ale dáva všetko. Kto sa daruje jemu, dostane stonásobne viac. Preto otvorte, dokorán otvorte brány Kristovi – a nájdete pravý život.“

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 562 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI