Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Dnes, posledný októbrový deň si pripomíname narodenie našej zakladateľky bl. Márie Celesty Crostarosy. Pri tejto príležitosti Vás pozývame k modlitbe sv. ruženca so zamysleniami k jednotlivým tajomstvám z jej textov.

 

 1. tajomstvo        Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala

„Hľaď, ako táto šťastná pokorná mladučká panna, ukrytá pred svetom, nedbá o ľudský obdiv. Je veľká v najčistejších očiach svojho Boha. Pánov anjel ju nazýva blahoslavenou a požehnanou medzi všetkými ženami. Pani moja a kráľovná, si plná milosti, pretože Pán je s tebou. Si plná Boha, pretože si chrámom Najsvätejšej Trojice a archou Božej múdrosti. Svätá Panna, pomôž mi, aby som milovala len Boha a aby on žil v mojom srdci.“

 

 2. tajomstvo        Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila

„Duša moja, rozjímaj o radosti a plesaní týchto dvoch blažených duší – matky Alžbety a jej syna Jána, skrytého v matkinom lone. Mária a Ježiš navštevujú Jána, ktorý má sotva šesť mesiacov. Len čo Matka Pána, plná milosti, prišla k Alžbete s „Plodom svojho života“ a v Alžbetiných ušiach zaznel pozdrav spásy, Duch Svätý naplnil radosťou a svetlom srdce matky aj syna v jej lone. Ján v tomto svetle rozumom spoznáva svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Duša dieťaťa Jána jasá a chveje sa od radosti. Vo chvíli, keď najsvätejšia Mária objala Alžbetu, aj Boh-človek objal dieťa Jána v radostnom stretnutí.“

 

 3. tajomstvo        Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila

„Rozjímaj o Jozefovej a Máriinej ochote a odhodlaní plniť Božiu vôľu. Všimni si, v akej chudobe sa Panna Mária vyberá na namáhavú cestu. Opúšťa pohodlie a nevie, kde porodí a kde nájde prístrešok. Ide v úplnej dôvere v Božiu prozreteľnosť, v dokonalej podriadenosti a neberie ohľad na vlastnú krehkosť. Neodstrašilo ju ani nepohodlné cestovanie, ani strach z utrpenia, ani chudoba, ani ťažkosti, ktoré mala prekonať. Chce len to, aby sa v nej splnila Božia vôľa.“

 

4. tajomstvo        Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala

„Duša moja, rozjímaj o tom, že po ôsmich dňoch od narodenia chce novonarodené Božie Dieťa vyplniť Zákon a ako poslušný Syn Otca sa podriaďuje príkazu, ktorý dal Boh Abrahámovi, že každého chlapca treba obrezať. Preto útle Božie Dieťa z lásky k tebe prvý raz vylialo svoju vzácnu krv a nechalo sa zraniť z lásky k hriešnemu človeku. Nieslo na sebe znamenie hriechu a dalo závdavok svojej krvi ako znamenie toho, že raz na kríži vyleje svoju krv, aby obmylo moje hriechy.“

 

5. tajomstvo        Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla

„A ty moje srdce, nezdržuj sa pri stvoreniach, ale bež rýchlo.... nikde nezastavuj – pri nijakej stvorenej veci, potešení, náklonnosti k stvoreniam ani pri sebaláske. Neodpočiň si, až kým nenájdeš svojho milého, svoju lásku, Boha svojho srdca. Nevenuj sa nijakej myšlienke okrem neho. Hľadaj ho s vrúcnou túžbou, miluj ho a vojdi do najhlbšieho stredu svojej duše, do maštaľky svojho srdca, kde ho nájdeš chudobného a odvrhnutého ľuďmi.“

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 671 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI