Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

18. marec 

„Počúvaj Izrael, Pán tvoj Boh je jediný Pán...“

 *****

Keď chce biblia vyjadriť základný postoj  poslušného človeka, nehovorí o poslušnosti, ale používa slovo: počúvať.

Biblický človek nie je vidiaci, ale počúvajúci, je celý nasmerovaný na počúvanie. Boh sa nezjavil tak, že Izrael uvidel jeho tvár, ale tak, že dovolil mu počuť jeho hlas! Tu môžeme lepšie pochopiť rozdiel medzi počúvaním a videním.

Rehoľník  sa  sľubom poslušnosti, celou svojou bytosťou (dušou a telom) odovzdáva bezvýhradne Bohu, aby mu úplne patril. Celým svojím bytím sa na celý čas svojho života odovzdáva pod vplyv Božej vôle, vyjadruje svoju ochotu počúvať, čo hovorí Pán. Poslušnosť zahŕňa celý života a všetky jeho prejavy.

Vo svätom Jozefovi sa ukazuje logika Božieho konania: Boh hľadá ľudí pokorných, poslušných a jednoduchých a odvrhuje pyšných. Tento štýl jeho konania je raz ukrytý, inokedy viditeľný. Potvrdí to aj Mária, keď spieva: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. (Lk 1, 52).

V litániách ku sv. Jozefovi, vzývame orodovanie sv. Jozefa ako: Jozefa najposlušnejšieho. Jozef je poslušný, lebo počúva, čo mu Boh hovorí prostredníctvom snov, a koná tak, ako Boh hovorí. Dáva sa Bohu viesť a dovoľuje, aby Boh zasahoval do jeho života. Nebolo to pre neho vždy ľahké, ale ak ovocím poslušnosti je pokoj, radosť a Božie zaľúbenie, môžeme predpokladať, ako veľmi tým Jozef oplýval! Jozef sa svojou poslušnosťou pripojil k poslušnému „fiat“ Márie. Ak sa Ježiš poslušnosťou Márie stal človekom, poslušnosťou Jozefa žil v rodine, ktorá oplývala láskou, vzmáhal sa v múdrosti u Boha i u ľudí po boku najspravodlivejšieho – Jozefa, muža, ktorý v sebe zosobňoval čnosti všetkých prorokov a patriarchov, ktorý videl toho, ktorého celé pokolenia očakávali. Ba dostal za svoju vieru a poslušnosť ešte viac ako oni. Mojžiš uvidel Boha len zozadu, a ľud, ktorý bol svedkom stretnutia Boha s Mojžišom triasol sa a bál od strachu z ohňa a zemetrasenia, keď Pán zostupoval. Jozef dostal viac. Nielenže videl svojho Boha tvárou v tvár, ale mohol ho nosiť na svojich rukách, bozkávať, živiť, chrániť, mohol s ním rozprávať, pracovať, dýchať ten istý vzduch, aký dýchal on. A najposlušnejšiemu Jozefovi, bol poslušný sám Boží Syn, ktorý mu preukazoval synovskú lásku ako žiaden iný syn.

Jozefova poslušnosť bola mocne zakorenená v jeho viere v Boha a veriť znamená – neochvejne stáť, oprieť sa, dovoliť sa niesť, dôverovať, odovzdať sa. Spravodlivosť v tomto kontexte vyjadruje postoj poslušnosti Božej vôli až do konca. Jozef takto svojou vierou ukázal svoju spravodlivosť. On sám je akoby dôkazom Božej milosti, dôkazom toho, čo Boh urobí z človeka, ktorý sa mu odovzdá, ktorý vloží svoju ruku do jeho ruky, ktorý svoju vôľu podriadi jeho vôli, ktorý chce počúvať a podľa toho konať.

Takto sa najposlušnejší Boží služobníci Mária a Jozef stávajú príbytkom pre Božieho Syna, ktorý v poslušnosti a láske voči svojmu Otcovi zostupuje na zem a vykúpi nás svojou poslušnosťou.

 

Pane, ďakujem Ti za Tvoju poslušnosť

- dar  Tvojej lásky.

Daj nám účasť na svojom bytí.

Daj, nech celú svoju bytosť

otvoríme Otcovi v nebesiach

a daj, nech v tom nájdeme

všetko svoje naplnenie,

celé svoje šťastie,

ako si ho našiel Ty sám.

 

Pretváraj nás stále viac

na svoju podobu.

Daj nám schopnosť načúvať a počúvať.

 

Daj nám skúsiť, že nariadenie

a vlastné podriadenie sa

vyžadujú rovnaký predpoklad:

ducha bratstva a služby.

Daj, nech si na tejto ceste

vzájomne pomáhame

a tak ako konkrétne spoločenstvo

poslúchame Teba.

 

Pomôž nám,

aby sme mohli naplniť

Tvoju spásnu vôľu

v tomto svete –

nielen na našu spásu,

ale na spásu všetkých ľudí,

pre ktorých žijeme naše  povolanie

a ktorých si nám Ty zveril.

Amen.

 

Ježiš, Mária, Jozef, vám odovzdávam srdce, telo i dušu svoju, opatrujte ma v tento deň, spravujete a veďte ma k životu večnému. Amen

 

Obrázok: pixabay.com

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 206 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI