Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Dňa 6. augusta 2020, na sviatok Premenenia Pána, v deň keď si naša rehoľa pripomína obliečku prvých sestier redemptoristiek do tmavočervených habitov, sme spolu s našou sr. Martinou Ledeckou ďakovali za 25. výročie jej rehoľného zasvätenia. 

Slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala o 15.00 hod. a pri ktorej si sr. Martina obnovila sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, predsedal provinciál redemptoristov P. Václav Hypius, CSsR. Prítomný bol aj kežmarský dekan prof. František Trstenský, najbližší príbuzní P. Michal Ledecký, OFM Conv. a vdp. Štefan Rozmus, mama, rodné sestry, priatelia a naši dobrodinci.

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 906 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI