Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Začiatok pôstneho obdobia v našom kláštore už tradične patrí duchovnej obnove, ktorú prežívame spolu s našimi hosťami z blízkeho okolia, ako aj z rôznych častí Slovenska. V tomto roku nás nadobudnutým poznaním a osobnou skúsenosťou so živým Božím slovom obohatil benediktín o. Ján Dolný, OSB zo Sampora.  

To všetko pretavil do štyroch prednášok:

  • Božie slovo nám sprostredkúva poznanie o Bohu - je to Božia výpoveď o sebe samom. Božie slovo je listom pre nás, v ktorom sa môžeme o Bohu veľa dozvedieť. 
  • Počúvanie Božieho slova - Bohu vzdávame chválu a slávu vtedy, keď jeho Slovo prijímame v našom ľudskom tele  (Heb 10, 5) a poslúchame ho. Rozhodujúca je túžba duše po Bohu.
  • Božie Slovo v nás formuje postoj obety, obety chvály (Ž 50). Žalmy nás učia už vopred v dôvere ďakovať za dobro, ktoré nám Boh v budúcnosti udelí, aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré nás v živote stretnú. Tak Ježiš ustanovil Eucharistiu ešte skôr, ako zomrel na kríži a ako ho Otec vzkriesil zmŕtvych. Aj my v obete svätej omše už vopred ďakujeme za našu spásu. 
  • Božia prozreteľnosť nás, ako učia rôzne biblické príbehy, neoberá o slobodnú vôľu. Dôvera v Božiu prozreteľnosť nám dáva vedomie, že je tu moc, ktorá nás môže pozdvihnúť k vyšším cieľom.

Patrónom našej duchovnej obnovy bol sv. Hieronym, ktorý na prelome 4. a 5. storočia preložil Sväté písmo do latinčiny. O. Ján nám vysvetlil význam tzv. "modernej ikony" tohto svätca, ktorú namaľoval pán Jaroslav Halmo v rámci projektu Slovo v obraze a ktorej kópiu v podobe triptychu sme mali celý čas umiestnenú v kostole pred oltárom.

V prvú pôstnu nedeľu sa v Cirkvi číta evanjelium o pokúšaní Ježiša na púšti. O. Ján sa nám opäť prihovoril v homílii: 

Na záver sme sa vzájomne podelili s duchovným bohatstvom, ktoré si z tejto Pôstnej duchovnej obnovy odnášame do všednosti našich dní.   

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 359 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI