Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V dňoch od 15. do 18. februára 2024 sa u nás uskutočnila Pôstna duchovná obnova, ktorú viedol provinciál verbistov P. Marek Vaňuš, SVD. V jednotlivých prednáškach predstavil účastníkom míľniky na Pôstnej ceste - "púšť", "vrch", "chrám" a "noc" - ktoré sú rozvinuté na základe evanjelií prvých pôstnych nedieľ.

Na prvú pôstnu nedeľu sa prihovoril všetkým prítomným veriacim v kázni, ktorú si môžete vypočuť:

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 512 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI