Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V stredu dňa 4. októbra 2023 v deň liturgickej spomienky na sv. Františka z Assisi prijala postulantka Veronika Kišová tmavomodrý habit a týmto začala svoju dvojročnú prípravu na zloženie sľubov v našej reholi.

Predstavená sr. Eva Hanušová sa jej prihovorila slovami: 

"Milá Veronika, Dnes začínaš výnimočné obdobie počiatočnej formácie – noviciát. Je to čas, kedy máš prehĺbiť svoje priateľstvo s Kristom, aby si bola schopná sľúbiť Mu, že sa mu daruješ, a aby si bola schopná v tomto sľube lásky vytrvať. Je to čas hlbšieho poznávania redemptoristickej charizmy. 

Tento proces možno prirovnať k stavbe, ktorá si vyžaduje čas a úsilie. Ty budeš svoju duchovnú stavbu stavať v konkrétnom „architektonickom“ slohu, ktorým je spiritualita Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa vychádzajúca z duchovnej cesty našej zakladateľky blahoslavenej Márie Celesty Crostarosa. Náš spôsob prežívania celého Kristovho tajomstva sa nevyznačuje iba bordovou farbou, ale predovšetkým umením spájať hlbokú kontempláciu so zanietením pre vydávanie svedectva o hojnom vykúpení, ktoré každá z nás našla v Kristovi, svojom Pánovi a Ženíchovi.

Boh, Darca života a každého povolania, dôveruje človeku a ctí si jeho slobodu, a preto nás urobil svojimi spolupracovníkmi. Celková krása duchovnej stavby je výslednicou Božieho pôsobenia a našej ľudskej spolupráce."

Zároveň ju uistila o modlitbách a podpore celého nášho spoločenstva, do ktorého sa rozhodla patriť.

 

Môj Pane, moje jediné Dobro, stačí mi, že mám teba, a som úplne spokojná.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 497 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI