Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Tajomstvami Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania nás bude sprevádzať P. Roman Janáč, CSsR.

Téma: "Otče, odpusť im..." (Lk 23,34)

 

 PROGRAM

 

ŠTVRTOK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

 

19.00               SV. OMŠA                                  

20.30               CELONOČNÉ BDENIE

      

                 

PIATOK UTRPENIA  PÁNA                   

 8.00                INVITATÓRIUM

                        RANNÉ CHVÁLY S PRÍHOVOROM

                       Spoločná modlitba v kostole       

12.00               MODLITBA NA POLUDNIE – UKRIŽOVANIE

                        PRÍHOVOR

                        Spoločná modlitba žalmami so sestrami v kostole

15.00               POSVÄTNÉ ČÍTANIE: JEŽIŠ UMIERA NA KRÍŽI 

                        spoločná modlitba so sestrami v kostole ( + korunka k Božiemu milosrdenstvu) 

17.00               OBRADY

                        po obradoch je individuálna adorácia pri Božom hrobe do 19.15                      

19.30               ODCHOD DO BAZILIKY NA KRÍŽOVÚ CESTU     (začiatok o 20.00)

 

                       

SVÄTÁ SOBOTA

 8.00                INVITATÓRIUM

                        RANNÉ CHVÁLY S PRÍHOVOROM   (Spoločná modlitba v kostole)

12.00               POSVÄTNÉ ČÍTANIE  - spoločná modlitba so sestrami v kostole

12.30               OBED            

15.00               Zatvorenie Božieho hrobu –spoločná modlitba so sestrami pri Božom hrobe (s Korunkou Božieho milosrdenstva)

                         VEŠPERY + príhovor

20.30               VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

                    

 

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30                 INVITATÓRIUM v kostole 

9.00                 RANNÉ CHVÁLY  v kostole

9.30                 SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA 

12.00               URBI ET ORBI 

                         MODLITBA NA POLUDNIE v kostole                               

15.00               Korunka Božieho milosrdenstva   -  SLÁVNOSTNÉ VEŠPERY  s príhovorom

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 516 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI