Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Prvé zhromaždenie Federácie bl. Márie Celesty Crosarosa sa uskutočnilo 23. až 31. októbra 2022 v  Scale, v kolíske dvoch rehoľných inštitútov - redemptoristov a redemptoristiek.

Sr. Imma di Stefano bola poverená Dikastériom pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (DIVCSVA), aby zvolala prvé zhromaždenie. Ako nám napísala v liste: „považovala som za vhodné zorganizovať tento prvý dôležitý okamih života federácie v Scale, mieste, kde sa zrodila naša rehoľa a odkiaľ sa rozšírila do celého sveta. Som si istá, že pre nás všetkých to bude zdroj milosti, keď sa budeme môcť vrátiť na miesta nášho pôvodu, aby sme začali federálnu cestu, ktorá nám ponúkne nové spôsoby, ako žiť spoločenstvo a jednotu“.

Stretnutia sa zúčastnil asistent federácie  P. Piotr Chyła, CSsR, a P. Patrice Nyanda, CSsR, viceprovinciál západnej Afriky, ako tlmočník pre sestry z Burkiny Faso a Angoly.

Do Scaly pricestovali aj sestry z Južnej Ameriky a niekoľkých európskych krajín, ktoré sú súčasťou Federácie bl. Márie Celeste Crostarosa. Komunita sestier v Scala pripravila náš pobyt v ich kláštore so štedrosťou, starostlivosťou a zmyslom pre pohostinnosť.

Federálne zhromaždenie bolo obohatené o pozvaných hostí. Prvým bol Mons. José Rodriguez Carballo, sekretár DIVCSVA, ktorý predsedal svätej omši a predniesol nám prejav, v ktorom sa dotkol rôznych aspektov mníšskeho života, pričom svoju úvahu založil na apoštolskej konštitúcii  Vultum Dei Querere. Okrem iného zdôraznil aj dôležitosť neustálej formácie, ktorá nás stvárňuje na svedkov krásy života a vzájomnej lásky. Takisto zdôraznil potrebu zodpovednosti za aktualizáciu našej charizmy, aby mala v dnešnej Cirkvi zmysel.

Sabatino Majorano CSsR predniesol návrhy v niektorých bodoch ako možno prežívať tvorivú vernosť v duchu krostarosiánskej charizmy a ktorá by mala mať určujúci charakter  pre naše rozhodnutia.

Serafino Fiore, CSsR, provinciál Neapolu, nazval svoju úvahu „Federácia v duchu bl.Márie Celeste Crostarosa“.

 

Cieľmi zhromaždenia boli:

  1. voľba predsedníčky federácie
  2. voľba federálnej rady a určenie ekonómky
  3. vypracovanie Plánu činnosti federácie.

 

Výsledky volieb sú nasledovné:

Sr. Concetta di Stefano (z komunity Scala) sa stala predsedníčkou Federácie bl.  Márie Celesty Crostarosa na šesťročie 2022 – 2028.

 

Radné:

Sr. Eva Hanušová (Kežmarok, Slovensko)

Sr. Aura Sotomayor Galvez (Chulucanas, Peru)

sr . Marie Veronique Oubda (Diabo, Burkina Faso)

sr . Grażyna Raszkiewicz (Foggia, Taliansko)

Ekonómka federácie: Sr. Anna Maria Ceneri (Sant’Agata de Goti, Taliansko)

Sekretárka federácie: Sr. Grażyna Raszkiewicz (Foggia, Taliansko).

 

V atmosfére vzájomnej výmeny a načúvaniu Duchu Svätému aktuálne pracujeme na Pláne činnosti federácie.

Sr. Kazimierza Kut, OSsR

Zdroj: cssr.news

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 835 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI