Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Naša zakladateľka bl. M. Celesta Crostarosa napísala modlitbu: "Bože, ako Ženích si si ma vybral spomedzi mnohých z NADMERNEJ LÁSKY."   Ako redemptoristky sme povolané neustále sa otvárať na Božiu lásku a prítomnosť, nechať sa ňou napĺňať, aby ona potom vyžarovala z nás, z našich myšlienok, slov a najjednoduchších skutkov každodenného života.

Takisto sme povolané deliť sa s ovocím nášho života s Bohom. Naša klauzúra je na jednej strane miestom vyhradeným pre Boha a pre nás, ale tiež, ako je napísané v pravidlách našej rehole, je "otvorenou bránou pre všetkých, ktorí hľadajú Boha."

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 361 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI