Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

Matka Celesta napísala:

Ježišu: „Všetky šťastné duše (Panna Mária, svätý Jozef, apoštoli, mučeníci, vyznávači, panny) ťa počuli, nasledovali a napodobňovali a ty si žil v nich skrze lásku. Môj Pane, ty hľadáš tých, čo by ťa počúvali. Tento úbohý svet ťa počúva, ale nechápe, pretože nemá uši, oči ani jazyk, ktorými by ťa vyznával. Láska moja, je len veľmi málo duší, ktoré ťa opravdivo nasledujú a napodobňujú. Je málo tých, čo skutočne kráčajú v tvojich šľapajach a nežijú podľa svojich zmyslov. Je málo tých, čo si volia kríž, a nie duchovné útechy; poníženosť, a nie márnosti a vlastnú slávu. Preto sme stále slepí a nevidíme svetlo, preto sme hluchí a nepočujeme, preto sme nemí a nie sme schopní vyznávať ťa svojimi každodennými ani duchovnými skutkami.“

 

Ježiš vyzýva Máriu Celestu, ale aj Teba:

„Dcéra môjho srdca, počúvaj ma pozorne.“ a: „Obozretne stráž svoje zmysly, aby si so záľubou počúvala moje slová a zachovávala ich v srdci.“

 

Prijmi výzvu k obráteniu:

„Odprosuj Boha za čas, ktorý si premárnila zbytočnými myšlienkami a neužitočným strachom. Nedôverovala si mu, keď prichádzali pokušenia, ale zato si počúvala pekelného nepriateľa. Neverila si Pánovým slovám, ktorými sa ti prihováral prostredníctvom ľudí zodpovedných za tvoju dušu. Preto si zaostala na ceste a ochabla si. Pros o odpustenie, pokor sa v Božej prítomnosti a rozhodni sa, že sa polepšíš.“

 

Otvor svoje srdce Bohu a zaľúb sa do jeho slova: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TdMi8yC0mls

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 359 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI