Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Bl. Mária Celesta často písala o pohľade upretom na Ježiša a zdôrazňovala, že je to jediná cesta k svätosti:

„Nech sa neklame žiadna duša, ktorá chce dôjsť k dokonalosti, že ju môže dosiahnuť na inej ceste než prostredníctvom vytrvalej bdelosti a pohľadu upriameného na svojho Boha prítomného v láske. Čím väčšia bude jej usilovnosť, tým skôr dosiahne dokonalosť.“

 

Nielen my hľadíme na Ježiša, ale On hľadí na nás a to s láskou a milosrdenstvom, ako píše Matka Celesta v Stupňoch modlitby:

„Raduje sa, že môže naňho hľadieť duchovným zrakom, a ešte väčšmi z toho, že on na ňu hľadí s láskou a milosrdenstvom a celú ju preniká.“

 

Slovami bl. Márie Celesty  uznaj túto pravdu:

„Oheň lásky, Ježiš, moja Láska, ty si ma miloval a ja som ťa urazila. Vždy si ma zahŕňal dobrodeniami, a ja som bola nevďačná voči tvojej láske, zrádzala som ťa a nevšímala som si, keď si ma volal, nedovoľovala som ti vojsť do svojho srdca. Nežný a verný Priateľ, ty nikdy neopúšťaš tých, čo dúfajú v teba. Duša, ktorá ti dôveruje, dúfa v teba a prosí ťa vo svojich potrebách, sa nikdy nesklame.“

 

Pridaj sa k vrúcnej túžbe jej srdca:

„Láska moja, daj, aby som sa od teba neodlúčila.“

 

 

Pri Tebe, Ježiš: https://www.youtube.com/watch?v=dPNmguxL3FY

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 405 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI