Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

Nechaj sa viesť slovami sv. Alfonza Márie de Liguori, ktorého slávnosť sme si pripomenuli 1. augusta:

 

„Môj Bože, skrytý vo Sviatosti, milujem ťa. Milujem ťa, anjelský Chlieb, božský Pokrm!

Milujem ťa, ale milujem ťa príliš málo. Daj, nech vykážem zo srdca všetky pozemské náklonnosti a prenechám miesto len tvojej božskej láske. Deň čo deň zostupuješ z neba na oltár, aby si vo mne rozžiaril svoju lásku a celkom sa so mnou spojil. Potom však ani ja nesmiem za ničím iným túžiť, iba teba milovať, tebe sa klaňať a robiť ti radosť. Ježiš, moja láska, rozmnož moju lásku!“

 

„Ó, Bože lásky, ty nesmierne miluješ a si hodný nesmiernej lásky; povedz mi, či si mohol ešte viac vykonať, aby sme ťa milovali? Nestačilo ti, že si sa stal človekom a podrobil sa všetkým našim biedam. Nestačilo ti, že si v hrozných mukách vylial všetku krv a že si zomrel strávený bolesťami na kríži, ktorý bol vyhradený najväčším zločincom. Dokonca si sa skryl v spôsobe chleba, aby si sa stal naším pokrmom, a tak sa s nami všetkými celkom spojil. Povedz mi, prosím ťa, čo si ešte mohol vymyslieť, aby sme ťa milovali?“

 

„Môj Ježiš, nič nechcem od teba, len teba! Teraz, keď si ma už pripútal k svojej láske, všetko zanechám a všetkého sa zriekam. Spájam sa s tebou. Ty jediný mi postačíš. Daj mi milosť, aby som na nič iné nemyslel, iba na teba, nič iné si neželal, iba teba, nič iné nehľadal, iba teba, moja jediná láska a moje jediné dobro!

Môj Ježiš, ty si mi dal tieto túžby, daj mi teda aj silu, aby som ich uskutočnil.“

 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFwzvS5KKTmuDKA&id=FD3BD2FF7EA852EE%213938&cid=FD3BD2FF7EA852EE&parId=root&parQt=sharedby&o=OneUp

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 695 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI