Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

„Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.“ (Mk1,17-20)

 

Bl. Mária Celesta v nasledujúcom texte nádherne opisuje, ako Ježiš svojím volaním „zvádza“ srdce človeka.

Aj my sa nechajme „zviesť“ a odpovedzme na jeho pozvanie: Poď za mnou!

 

„Božie Slovo, ak by si ty neoslovil dušu všemohúcim slovom „Nasleduj ma“, nikdy by nevystúpila na vrchol evanjeliovej dokonalosti. Sama by to nikdy nedokázala. Preto už na samom začiatku cesty potrebuje tvoje všemohúce slovo, v ktorom je obsiahnutá sila a odvaha večného života. Ono má totiž takú moc, že bez toho, aby sa dopustilo násilia na slobodnej vôli človeka, ho sladko a jemne pobáda k radostnej poslušnosti a srdce človeka sa mu podriaďuje s potešením. Ty si naozaj Boh a zvrchovaný Pán našich sŕdc!“

 

„Volanie, ktorým sa prihováraš srdcu svojich verných, je veľmi účinné a silné. Najúčinnejšie sú však radikálne príkazy, ktoré dávaš ľudskému duchu, pretože tvoje slovo má moc vykonať to, čo hovorí. Tvoje jediné nádherné a sladké slovo „Nasleduj ma!“ pôsobí s božskou mocou. Pod jeho vplyvom ťa duša opravdivo nasleduje, pripodobňuje sa ti, ide za tebou a úplne sa zrieka seba samej. Ide za tebou s očistenou vôľou a s priamym duchom, úplne sa ti odovzdávajúc v láske, pričom jej jedinou oporou je čistá viera.“

 

 

Keď Ťa Kristus volá, choď a neváhaj: https://www.youtube.com/watch?v=NqVqaJgLKyY

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 598 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI