Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

Pomaly a pozorne čítaj tieto Ježišove slová, ktorými sa prihováral našej zakladateľke bl. Márii Celeste:

Dcéra, zdá sa ti, že si úplne odpútaná od lásky k stvoreniam, ale v skutočnosti to tak nie je. Nedokážeš preniknúť do hĺbky svojho srdca a pochopiť dôvody pohnútok, ktoré ťa znepokojujú. Najšľachetnejšia, duchovná časť tvojej osoby sa niekedy cíti ponížená istými túžbami, ktoré sa rodia z najnižších pohnútok tvojej prirodzenosti a ktoré chcú byť naplnené a nájsť uspokojenie vo vzájomnej láske medzi tebou a stvoreniami. Dovoľuješ, aby ťa ovládla žiadostivosť tejto skrytej túžby, hoci sa to nedeje s plným súhlasom tvojej vôle. Podliehaš jednak duchovnej slabosti a lenivosti a dovoľuješ, aby v tebe prebývalo toto vyhľadávané potešenie a túžba. A práve toto ponižuje a oslabuje to, čo je v tebe najšľachetnejšie.“

 

Prijmi Ježišove odporúčanie:

„Nevesta moja, nehľadaj vo svete potešenie ani náklonnosť žiadneho druhu. Rob všetko tak, akoby som pre teba existoval iba ja. Neusiluj sa naplniť žiadostivú túžbu: ani prostredníctvom preukazovanej ti úcty, ani prostredníctvom lásky žiadneho človeka, lebo je to len túžba po tom, aby si žila v srdciach iných ľudí a oni v tvojom. Keby si vedela, ako žiarlim na tvoje srdce, vynaložila by si nesmierne úsilie, aby si získala čistotu.“

 

Ako odpovieš na Ježišovu túžbu?

„Miluj ma nado všetko, čo je na zemi. Ustavične na mňa hľaď okom tvojho rozumu a s čistotou sa pozeraj na každú, aj tú najdrobnejšiu vec. Dokážeš to vďaka čistote, ktorú ti dávam. Takto mi vzdáš česť a slávu v sebe samej, v každej tvojej túžbe a čine.“

 

Ježiš sa prihovára aj Tebe:

Milujem ťa dokonalou láskou a všetko riadim pre tvoje dobro a dobro tvojich záležitostí. Chcem, aby si vedela, že ja rozdeľujem milosti a dobrodenia všetkým, ktorí ťa milujú a preukazujú ti akékoľvek dobro. To, čo oni robia pre teba, prijímam ako vykonané pre mňa a teším sa, že aj iní milujú toho, koho ja milujem.“

 

Prijmi nové meno:

„Milovaná, od tejto chvíle ťa nazvem novým menom: „čistota“. Túžim, aby si sa nazývala týmto menom.

Nečuduj sa, hoci poznáš svoje slabosti. Toto meno ti patrí z dvoch dôvodov. Prvý tkvie v tom, že podstata tvojej duše má svoj počiatok a bytie v mojej čistote, v mojom božskom bytí. Preto rovnako ako otcovia dávajú priezviská svojim deťom a manželia svojim manželkám, aj tebe ako dcére patrí a ako nevesta si naň zasluhuješ, lebo moja čistota si ťa zasnúbila z nadmernej lásky.“

 

Stotožňuješ sa s  bl. Máriou Celestou?

„Bože môjho srdca, veľmi som sa zaradovala, keď si ma nazval krásnym menom – čistota! Nielenže si ma takto pomenoval, ale daroval si mi aj celý význam obsiahnutý v tomto mene. Aký priepastný rozdiel je medzi tým, keď sa ty prihováraš mojej duši a keď hovoria ľudia! Oni tiež vyučujú, ale ich slová nemajú moc konať. Ty však pôsobíš to, čo hovoríš.“

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 433 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI