Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Milí mladí,

spomínate si, čo bolo o takomto čase pred 3 mesiacmi? Neboli sme TAM síce osobne, ale boli sme s Vami spojené duchovne...

Presne pred troma mesiacmi sa začalo v Trenčíne Národné stretnutie mládeže T22 s témou

VÝŠINY.

Ako kontemplatívne redemptoristky, ktorým Pán dal povolanie prebývať s Ním na Výšinách v klauzúre, túžime sa nechať zahŕňať Jeho láskou a odpovedať na ňu darom celého nášho života. Je to život adorácie, modlitby chvály a príhovoru za spásu všetkých bratov a sestier vo svete.

Náš nádherný výhľad na Tatry je pre nás krásnym obrazom neviditeľnej reality nášho života s Ježišom. Je to ustavičné putovanie s Ním, cesta výstupov a zostupov. Každý deň nás povoláva vystupovať s Jeho pomocou na Vrch vernosti a skúšky, radovať sa zo slobodného a radikálneho rozhodnutia pre Neho na celý život na vrchu Sinaj, konfrontovať naše rozhodnutia a postoje na vrchu klamstva a pravdy, neustále Ho zvelebovať za veľké veci, ktoré robí v každej chvíli nášho života na Vrchu smútku a radosti, v poslušnosti Jeho Slovu prechádzať aj Vrchmi pokušenia, zotrvávať s Ním a nechať sa Ním premieňať na živý obraz Jeho lásky do krajnosti, ktorú nám zjavuje na Golgote, kde nás vykúpil.

Preto: neboj sa otvoriť a odovzdať bezhraničnej Božej láske k Tebe!!! Vedz, že nech by Tvoja cesta viedla aj tým najnáročnejším výstupom, Pán je s Tebou a vždy kráča po Tvojom boku. Život s Ním je tým pravým dobrodružstvom a akoukoľvek cestou Ťa povedie, On je tým najspoľahlivejším horským Vodcom. A keď si budeš chcieť oddýchnuť a zamyslieť sa, ako ďalej, príď sa k nám pozrieť na „mapu“ a popočúvať Toho, ktorý Ti odhalí smer cesty, lebo len On je správna Cesta, Pravda a Život!

Na Tvojej púti života Ťa sprevádzame modlitbou.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Nič ma neteší väčšmi, ako uzdravovanie mojich zranených údov, ktorými sú biedni hriešnici.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 189 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI