Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

„Tak silno, ako objímeš kríž, ktorý som ja objal a priľnul k nemu, tak silno objímeš mňa, tvoje najvyššie dobro.“

 

Ježiš ťa pozýva:

„Pohliadni na môj život!“ A pýta sa ťa: „Kým som bol na svete ja – nesmrteľný Boh, ktorý som vzhľadom na moju veľkosť nezávislý na nijakom stvorení a pre ľudský rozum som nedosiahnuteľný?“ Cítiš bolesť z Ježišových slov:? „Svet ma nepozná a nevie, kto je jeho počiatkom, a nikdy ma nebude poznať.“ Boh našiel riešenie: „Preto bolo nevyhnutné, aby som sa ľuďom zjavil ako skutočné dobro a jediná pravda a odhalil im poklady cností ukryté v mojom dokonalom bytí.“ Z lásky k tebe: „Zasnúbil som sa s ľudskou prirodzenosťou, prijal som prirodzenosť sluhu, aby som sa stal ich vzorom. V človečenstve, ktoré som prijal, som ukázal dokonalý príklad kresťanského života, v ňom sa prejavil jas Božích dokonalostí.“

 

Ježiš ťa vyzýva:

„Buď vnímavá na poklad, ktorý ti odhaľujem v kríži; v ňom sa skrýva večná sláva. Moji pravdiví a verní služobníci plakali a túžobne vzdychali vo dne aj v noci, aby som ich urobil hodnými môjho kráľovstva kríža.“ Ježiš ti kladie otázku: „A ty, ako sa odvďačíš za tieto veľké dobrodenia, ktorými ťa obdarúvam?“ A dáva ti aj hotovú odpoveď:  „Ďakuj mi teda za toto nesmierne dobro a po celý život pamätaj, že tvoja duša si nezasluhuje poklady môjho kráľovstva kríža. Je to ovocie, ktorým obdarúvam iba mojich priateľov. Uvažuj nad tým vo dne aj v noci a túž byť na kríži spolu so mnou, navždy ukrižovaná pre sebalásku, túžbu po rozkošiach a cti.“

 

Urob radikálne rozhodnutie s bl. Máriou Celestou:

„Odteraz jediným cieľom mojich túžob je zo všetkých síl vytlačiť vo svojom srdci môjho ukrižovaného Ježiša, sväté evanjelium a svätú vieru. Túžim iba po mojom Ježišovi, a to ukrižovanom. Pod krížom budem oplakávať svoje viny, avšak s nekonečnou radosťou, pretože cez moju úbohosť zažiarila nesmierna Pánova krása a milosrdenstvo.“

 

 

Miluj Lásku, ktorá je málo milovaná: https://www.youtube.com/watch?v=MUl0KJZpkpY

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Tvojimi milovanými budú zvlášť duše zo spoločenstva, v ktorom žiješ. Budeš ich milovať vo mne a mňa v nich a starať sa o ich duchovné blaho.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 942 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI