Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.

 

*****

 

„Ježišu, kým si pre mňa?“

Táto otázka zaznela v srdci bl. Márie Celesty a vo svojom duchovnom denníku „Rozhovory duše s Ježišom“ nám všetkým dovoľuje vstúpiť do svojho a Ježišovho Srdca.

Započúvaj sa do jej vyznania srdca  -  kým je pre ňu Ježiš. Táto žena zamilovaná do Ježiša je ohňom, ktorý aj Teba chce rozpáliť.  Aj z Teba chce mať spoločníka v milovaní!

 

Pridaj sa teda k vyznaniu, ktoré vytrysklo zo srdca bl. Márie Celesty:

 • „Najmilší Ženích mojej duše, Pán môj, jediný dych môjho ducha!“
 • „Ty si moje bezpečné útočište, môj Kráľ nepoškvrnenej čistoty.“
 • „Tešiteľu môj, v každej chvíli si pre mňa všetkým.“
 • „Môj milovaný a jediný Spasiteľ, Slovo Otca, Pane môj, môj jediný Tešiteľ a útočisko v mojich ťažkostiach.“
 • „Môj drahý Pane, Spasiteľ môj a Vykupiteľ, moje bezhraničné Milosrdenstvo.“
 • „Môj milovaný Ženích, Božie Slovo, Múdrosť Otca! Ty si pre moju dušu, plnosťou nekonečnej nádhery, si jediným cieľom žijúcich.“
 • „Blaženosť mojej duše, Dobro moje, dobrota moja.“
 • „Večná krása, Ženích môj, môj sladký odpočinok, duša môjho života, môj jediný začiatok a večný koniec! Ty si mojím jediným dobrom na zemi. Všemohúci Stvoriteľ, moje milované Všetko.“
 • „Ty si mojou nekonečnou istotou v živote.“
 • „Môj milovaný Pán a Ženích, ty si môj jediný dôverný priateľ, moja pravdivá radosť.“
 • „Môj tichý a mocný kráľ, večné slnko, ktoré zaodel Boh Otec do odevu ľudskej prirodzenosti.“


„Môj drahý Milovaný, nikdy nedokážem vyjadriť, kým si! Si poklad nevyčísliteľnej hodnoty; bohatstvo, ktoré sa nekončí; krása, ktorej sa nič nevyrovná. Si môj! Jediný Milovaný môjho srdca.“

 

„Ježiš mojej duše, ako môžeš odo mňa žiadať, aby som o tebe hovorila? Veď jediné, čo dokážem povedať, je, že ty žiješ ako duša môjho srdca a ako duch môjho ducha. Nemôžem sa zadržať na žiadnej milosti či dare, ktoré od teba dostávam, lebo všetko je menšie ako ty, moje najvyššie dobro. Čo viac môžem o tebe povedať?“

 

A čo TY? Čo môžeš TY povedať o svojom Bohu?

 

Teraz prijmi TY vyznanie od Ježiša: https://www.youtube.com/watch?v=Lu6aRdW-q2A

 

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 109 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI