Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

“Duša moja, rozjímaj o silnom zvolaní svätej Alžbety, ktoré vyšlo z hĺbky jej ducha, lebo mala účasť na Božom svetle. Pri príchode Pánovej Matky jej Boh zjavil Máriino tajomstvo a Alžbeta pochopila, že Boží Syn prebýva v Máriinom nepoškvrnenom lone.

Vypočujte si kázeň P. Martina Zanovita, CSsR, ktorá odznela na tretiu adventnú nedeľu.

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 171 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI