Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Dnes, posledný októbrový deň si pripomíname narodenie našej zakladateľky bl. Márie Celesty Crostarosy. Pri tejto príležitosti Vás pozývame k modlitbe sv. ruženca so zamysleniami k jednotlivým tajomstvám z jej textov.

Vypočujte si kázeň P. Michala Zamkovského, ktorá odznela na slávnosť výročia posviacky kláštorného kostola.

Vypočujte si kázeň vdp. Lukáša Fejerčáka, ktorá odznela v našom kláštornom kostole na vigíliu slávnosti Panny Márie Bohorodičky.

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 172 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI