Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Warning: Undefined array key 64 in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Warning: Attempt to read property "rules" on null in /var/www/clients/client883/web3633/web/libraries/src/Access/Access.php on line 613

 „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2, 19).

Duša moja, rozjímaj o podobnosti Matky lásky a jej božského Syna. Boli si celkom podobní v čistote, v pokore a v dokonalom zjednotení sa s Božou vôľou. Mária bola ako čaša z najrýdzejšieho zlata Božej lásky. V jej živote nebola chvíľka, hodina, ba ani jediný úder srdca, ktorý by nebol od Boha, pre Boha a v Bohu. Boh ti ju dal ako matku, učiteľku, vzor a príklad, aby si sa od nej naučila kráčať po ceste kresťanskej dokonalosti. Prečo sa k nej teda neutiekaš a neprosíš ju, aby ti od svojho Syna, tvojho Pána, vyprosila to, po čom túžiš a čo potrebuješ pre dušu aj pre telo?

Moja najsladšia Pani a Matka, chcem byť spojená s tebou a milovať môjho Boha tvojím najčistejším srdcom. Spájam svoju lásku a svoje chladné srdce s tvojou najčistejšou a neprestajnou túžbou po láske, ktorou si milovala Ježiša, svojho Syna a môjho Pána. Spájam ich s tvojimi nepoškvrnenými a čistými myšlienkami, skrze ktoré si žila v ustavičnom spojení s Bohom. Zriekam sa všetkých svojich skutkov, myšlienok a slov, svojich nezriadených vášní a všetko skladám k tvojim najsvätejším nohám, aby som na tvoj príhovor začala nový život naplnený láskou a čistotou.

(Bl. M. Celesta Crostarosa: Meditácie na Advent a Vianoce, 37/II.)

Obrázok: Freska Bohorodičky z katedrály v Amalfi zo 14. storočia.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

V každej situácii odpočívaj v náručí mojej Božej prozreteľnosti tak, akoby si bola nesená mocným vládcom.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 800 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI