Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Tohtoročné Veľkonočné trojdnie, počas ktorého sa nám prihováral vdp. Lukáš Fejerčák, rodák z Kežmarku, sa nieslo v duchu slov: "Aby boli s ním" (Mk 3,14).

Začiatok pôstneho obdobia patril duchovnej obnove, ktorú tentokrát viedol o. Dušan Lukáč, kňaz rožnavskej diecézy.

V týždni modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnilo v poľskom kláštore v Bielsku-Biala stretnutie predstaviteliek slovanských a talianskych kláštorov.

Dnes už svätý Ján Pavol II. nám vo svojom apoštolskom liste Novo millenio ineunte (Na začiatku nového tisícročia) napísal: “Nejde o to, aby sme našli nejaký “nový program”. Program tu už máme: je tu už dvetisíc rokov a obsahuje ho evanjelium a živá tradícia. Svoje ťažisko má v samom Kristovi, ktorého treba poznať, milovať a nasledovať...”

V dňoch od 29. novembra do 2. decembra 2018 sa v našom kláštore zišli veriaci z rôznych častí Slovenska, ako aj z blízkeho okolia, aby sa zúčastnili duchovnej obnovy pred začiatkom nového liturgického roku. Témou bola MODLITBA. Do jej tajomstiev nás vovádzal P. Masseo Golha OFM, ktorý istý čas pôsobil aj na misiách v Južnom Sudáne.

Drahí naši priatelia, iste ste si už všimli zmeny na našej webovej stránke. Niečo sme odobrali, niečo pridali, alebo premiestnili. Veríme, že k vašej spokojnosti. Pre lepšiu orientáciu si pozrite jej schematický obsah. Prípadné pripomienky, postrehy, môžete adresovať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 Ježiš bl. M. Celeste

 Svoje kráľovstvo som vybudoval na utrpení ako kráľ bolesti, aby som ti podaroval kráľovstvo večného šťastia.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 143 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI