Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V deň spomienky Panny Márie, Matky Cirkvi dňa 1. júna 2020 prebehli v našej komunite voľby predstavenej a rady kláštora na najbližšie tri roky.

Dňa 14. apríla 2020 o 3.30 hod sme si hodinovým modlitbovým bdením pripomenuli udalosti Barbarskej noci, ktoré sa udiali pred 70 rokmi.

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.

Začiatok pôstneho obdobia v našom kláštore už tradične patrí duchovnej obnove, ktorú prežívame spolu s našimi hosťami z blízkeho okolia, ako aj z rôznych častí Slovenska. V tomto roku nás nadobudnutým poznaním a osobnou skúsenosťou so živým Božím slovom obohatil benediktín o. Ján Dolný, OSB zo Sampora.  

Popolcovou stredou sme vstúpili do obdobia Veľkého pôstu. Svätú omšu v našom kostole celebroval P. Peter Slobodník, CSsR, ktorý sa nám prihovoril vo svojej kázni.

„Človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví Láska, ak sa nestretne s Láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť. Práve preto Kristus Vykupiteľ v plnej miere zjavuje človeka človekovi samému. V ňom človek nachádza svoju veľkosť, dôstojnosť a hodnotu svojej ľudskosti.“

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 124 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI