Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Požehnanie obrazu vo veľkej hovorni.

Na sviatok blahoslavenej Márie Celesty Crostarosz 11. septembra 2019 sme sa po ranných chválach zišli vo veľkej hovorni (alebo jedálni pre hostí, ktorú nazývame "Betánia"), kde páter Martin Zanovit CSsR požehnal obraz zobrazujúci spoločenstvo Matky Márie Celesty, sestier redemptoristiek a laikov, ako nasledovníkov jej duchovnej cesty. Autorom tohto obrazu je sochár a výtvarník Jaroslav Halmo, známy okrem iného aj z relácie TV Lux Slovo v obraze.

 Ježiš bl. M. Celeste

Keď uznáš svoju vnútornú chudobu, vstúpim ako kráľ do Jeruzalema tvojej duše.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 516 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI