Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

V sobotu 13. mája 2023 sme si spolu s našou sestrou Hankou pripomenuli 25-te výročie zloženia sľubov.

Slávnostnej svätej omši predsedal P. Michal Zamkovský, CSsR, ktorý sa všetkým prítomným, ale najmä početnej rodine z Lendaku, prihovoril v kázni.

 

Svedectvo sr. Hanky: 

Pane môj milovaný Otče ty si ma povolal, aby som žila tajomstvo Krista......

To je začiatok mojich rehoľných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti. Uvedomenie si Božej milosti, nie mojej „chrabrosti“.

S rukou na srdci sa vám priznávam, že na začiatku môjho života v kláštore, som mala veľké vystrašené oči, srdce zovreté do maličkého uzla, ale v duši bolo čosi živé čo mi nedovolilo ujsť pred Božím volaním. Bola som si vedomá povolania od detstva, ale misie našich pátrov redemptoristov rozpáli vo mne túžbu poznať lásku, ktorú hlásali. Pre mňa tá láska bola neodolateľná. Ona mi nikdy neslúžila na sebaospravedlnenie. Z každej ľahostajnosti, strachu ma vyvádzala láska. Ježiš vďaka pátrovi Michalovi ma doviezol až na miesto, teda do Bielska Bialej. Tam som vstúpila ku sestrám. Keby som mala sama cestovať, neurobila by som tento prvý krok, lebo neviem a nerada cestujem. Mňa treba postaviť aj na správnu stranu zastávky, aby som správne nasadla. No po 25-tich rokoch vyznávam, že terajší život je lepší. Milovala som svoj život v Lendaku medzi svojimi, moju prácu, priateľov, ale i tak musím povedať, že Pán mi dal lepší údel. Som nesmierne vďačná za svoj život. Rada ho žijem aj s tými bojmi ktoré prináša, ale žijem, lebo ma živý Pán svojou láskou, slovom. Môžem Mu dôverovať a aj musím, lebo Ho milujem. Som vďačná za moje spoločenstvo, za pátra Martina, ktorý nám neustále hlása Ježišovu lásku. Som vďačná za vás, ktorý so mnou, s nami zdieľate  svoje životy. Nech nás pobáda Kristova láska, aby sme si navzájom slúžili tým krásnym darom akým je modlitba. Vďačná Hanka.

 Ježiš bl. M. Celeste

Stačí, ak budeš vrúcne a celým srdcom milovať všetko, čo v každej situácii vo svojej prozreteľnosti pre teba pripravím.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 1145 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI