Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Pozývame Vás na pôstnu duchovnú obnovu s P. Gabrielom Prievalským, OFM.

 

 

Odovzdanie sa do rúk Božích

(P. Gabriel Prievalský, OFM)

23.-26.február 2022

ŠTVRTOK

17.30                     SV.OMŠA – vstupný príhovor

19.45                     SPOLOČNÁ ADORÁCIA - vedená

20.30                     modlitba na zakončenie dňa (kompletórium)

 

PIATOK


  7.30                     ranné chvály 

9.30 - 11.30         PREDNÁŠKA I + II (s prestávkou)

12.00                     modlitba na poludnie

15.00                     Korunka + Vešpery (s príhovorom)

16.45                     Krížová cesta

17.30                     SV.OMŠA +  príhovor

19.30                     SPOLOČNÁ ADORÁCIA - vedená

20.30                     modlitba na zakončenie dňa

 

SOBOTA


  7.30                        ranné chvály

  8.00                        SV. OMŠA + príhovor

10.00 - 12.00          PREDNÁŠKA III + IV (s prestávkou)

12.30                      modlitba na poludnie

od 15.00                možnosť spovede, prípadne aj skôr - podľa záujmu

17.00                      Krížová cesta + Vešpery (s príhovorom)

19.30                      SPOLOČNÁ ADORÁCIA - vedená

20.30                      modlitba na zakončenie dňa

 

NEDEĽA

  8.30                        ranné chvály

  9.00                        SV. OMŠA

10.45                      záverečné stretnutie účastníkov- spojené so zdieľaním   

12.00                      modlitba napoludnie, Te Deum na záver duch. obnovy+ záver. požehnanie

 

Obrázok: canva.com

 Ježiš bl. M. Celeste

V ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 858 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI