Sestry redemptoristky
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kežmarok – Slovensko

 

Úlohou nášho kontemplatívneho klauzúrneho spoločenstva je svojím svedectvom života modlitby a lásky privádzať iných k hlbokému a osobnému vzťahu s Kristom a vyžarovať lásku, radosť, pokoj – hodnoty, ktoré sú ovocím dôverného prebývania v Božej prítomnosti.

Do každodennej modlitby zahŕňame okrem iných aj prosbu za dar nových povolaní a každého 11.-teho v mesiaci sa osobitne modlíme počas adorácie o túto milosť pre celú Cirkev.
 

*****

 

Modli sa slovami bl. Márie Celesty:

„Môj Pane, moja jediná Láska a jediná Túžba môjho života, celá sa ti odovzdávam. Celý život chcem prežiť v srdci svojho milovaného ženícha Ježiša a v ňom konať všetky svoje skutky. Do jeho srdca vkladám svoj rozum, vôľu a pamäť, svoje telo, zmysly, životné túžby aj svoju námahu. Do tohto nádherného príbytku lásky sa chcem zamknúť na celú večnosť, aby moje skutky boli zjednotené s jeho najsvätejšou ľudskou prirodzenosťou. Zriekam sa svojej slobodnej vôle a práva rozhodovať sa, ktoré si mi daroval, pretože chcem poznať a plniť vždy iba tvoju božskú vôľu. Nech vo mne neobmedzene vládne iba tvoja vôľa a nech sa stane mojou jedinou vôľou až do smrti.

Blažená Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, prosím ťa, požehnaj ma. Bože Otče, požehnaj ma a daruj mi živú vieru; večný Synu, posilni a upevni moju nádej; Duchu večnej lásky, daruj mi dokonalú lásku a naveky ma spoj so sebou putom božskej lásky. Amen.“

 

 

 Ježiš bl. M. Celeste

Moja dobrota vychádza v ústrety dôvere mojich priateľov.

 

info

audio

video

load

archív

www

Adresa a Kontakt

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa

Kláštorná 4, 06001 Kežmarok

tel: 00421-52-4522181

mob: 00421-908644234
  

Práve tu je 646 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 
Účelové zariadenie Cirkvi a náboženskej spoločnosti registrované na MK SR pod číslom MK-573/2000-320    
 účet v banke: 2629381065/1100   
 IČO: 37789767     DIČ:  2021658331
  

MOSŤÁCI